Reklamace

U každého výrobku je vyznačená doba záruky, která se pohybuje od 2 až do 10 let. Tato záruka se vztahuje na výrobní vady. 

K nejčastějšímu poškození zavazadel dochází během letecké přepravy, kdy zavazadlo necháte odbavit a personál letiště se vskutku nechová ke kufrům příliš přátelsky. Za zavazadla poškozená tímto způsobem logicky nenese zodpovědnost prodejce, nýbrž přepravce a zavazadlo je nutné reklamovat u nich. V této záležitosti vám můžeme být nápomocni službou Claim Cloud. Tuto nabízíme v některých případech i ZDARMA.

Záruka se nevztahuje ani na zavazadla poškozená nevhodným zacházením. Mezi nejčastější patří překročení povolené nosnosti, nešetrná manipulace, vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám, nevhodné skladování či neodborné zásahy do konstrukce zavazadla. Záruka nepokrývá ani běžné opotřebení zboží a jeho součástek. Přirozeně se záruka nevztahuje ani na ztrátu zavazadla, či jeho součástí.