TSA zámek

Název TSA je zkratkou Transportation Security Administration. Bezpečnostní zámky vybavené touto technologii poznáte podle loga ve tvaru červeného diamantu. Na letištích dochází k námatkovým bezpečnostným kontrolám zavazadel. Pracovníci na letišti takto vybavená zavazadla za pomoci master klíče umí otevřít tak, že nedojde k poškození zámku a po inspekci zavazadla zámek opět zamknou.V případě, že zavazadlo není vybavené tímto speciálním zámkem, může dojít k jeho přeříznutí a po prohlídce bude kufr přepravován neuzamčený. Pracovníci po takové kontrole obvykle zanechají uvnitř zavazadla vzkaz o provedené kontrole formou kartičky "Notice of Baggage Inspection.

kufrland-tsa

kufrland-tsa-1

kufrland-tsa-2