PET

Polyethylentereftalát je termoplast ze skupiny polyesterů, známý pod zkratkou PET z poly(ethylen tereftalát). PET se uplatnil především při výrobě vláken vyznačujících se nemačkavostí a malou navlhavostí (např. Dacron; na textilních výrobcích můžeme najít nesprávnou zkratku PES, která označuje příslušnost tohoto polymeru k polyesterům), lahví (obvykle označovaných jen zkratkou PET) a dalších obalů a fólií. PET se poměrně dobře mechanicky recykluje, přičemž významná je čistota separovaného odpadního plastu.

Snímek obrazovky 2020-10-12 v 17.03.18